top of page

Privacyverklaring

Holistische Praktijk Wees is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Praktijk Wees houdt zich bij het verwerken van de gegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verklaring is van toepassing op alle door Holistische Praktijk Wees geleverde producen en diensten.

 

Holistische Praktijk Wees | Hindrika de Vries

Kapelstraat 17

8603 AJ Sneek

06-18212334

info@praktijkwees.nl

https://www.praktijkwees.nl

KVK: 93488203

 

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Holistische Praktijk Wees verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten. Gegevens die Holistische Praktijk Wees nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Holistische Praktijk Wees in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankgegevens

 

Waarom heb ik gegevens nodig?

Om je goed van dienst te kunnen zijn heb ik de genoemde gegevens van jou nodig. Ik gebruik de gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • Om jou tijdig te informeren over wijzigingen van mijn diensten.

 • Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 • Facturatie.

Ik kan jouw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Of wanneer dit tussen beide partijen is overeengekomen.

 

Hoe lang bewaar ik gegevens?

Holistische Praktijk Wees bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Holistische Praktijk Wees verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

Holistische Praktijk Wees gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je te allen tijde afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uiteraard heb je altijd de mogelijkheid om de, bij Holistische Praktijk Wees, bekende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een verzoek naar info@praktijkwees.nl.

 

Beveiliging

Holistische Praktijk Wees hecht veel waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. Holistische Praktijk Wees heeft passende, technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Rechten

Je hebt te allen tijde recht op inzage, correctie, verzet of verwijdering van jouw persoonsgegevens, De toestemming die je hebt gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens, mag je te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. Verzoeken met betrekking tot rechten kunnen ingediend worden via info@praktijkwees.nl.

 

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Dan hoor ik dit graag van je. Mochten wij er samen niet uit komen, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijzigingen

Holistische Praktijk Wees heeft te allen tijde het recht om de privacyverklaring te wijzigen. In dat geval zal dit op de website worden aangegeven. Mocht je op dat moment bij mij in behandeling zijn, dan zal ik de wijzigen ook direct naar jou communiceren.

 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kun je contact met mij opnemen via info@praktijkwees.nl.

 

Deze privacyverklaring is opgesteld door Hindrika de Vries op 12 maart 2024.

bottom of page