top of page

Algemene voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Holistische Praktijk Wees. Alle activiteiten namens Holistische Praktijk Wees worden uitgevoerd door de eigenaresse Hindrika de Vries. Bij het maken van een afspraak wordt ervan uitgegaan dat je kennis hebt genomen van de onderstaande algemene voorwaarden en dat je hiermee akkoord gaat.

Verantwoordelijkheid

 • De dienstverlening van Holistische Praktijk Wees gaat uit van het oplossingsvermogen van jou als cliënt. Voor alle activiteiten geldt dat je zelf persoonlijke verantwoordelijkheid draagt voor je eigen mentale en fysieke gezondheid.

 • De (eventuele lichaamsgerichte) technieken en methodes die Holistische Praktijk Wees aanbiedt vallen onder de complementaire zorg. De ervaringen en effecten kunnen krachtig en effectief zijn. Er kan geen garantie gegeven worden over de uitkomsten of resultaten.

 • Holistische Praktijk Wees is niet bevoegd medische diagnoses te stellen. Dit betekent dat Holistische Praktijk Wees altijd zal adviseren contact op te nemen met de huisarts of specialist om fysieke en/of emotionele klachten via de reguliere gezondheidszorg te laten onderzoeken. Je bent als client zelf verantwoordelijk voor het voortzetten van de medische behandeling/zorg of medicatie. 

 • Je bent als cliënt zelf verantwoordelijk om Holistische Praktijk Wees juist te informeren over allerlei zaken die de geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand betreffen en die van belang kunnen zijn voor de sessie. Bij wijzigingen in de situatie ben je zelf verantwoordelijk dit door te geven.

 • Holistische Praktijk Wees draagt geen aansprakelijkheid voor het persoonlijk welzijn/gezondheid van de cliënt. Praktijk Wees kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten (schade en/of letsel door bij- of nawerkingen).

 • Bij contra-indicaties als grote psychische verwarring, koorts, infectie en infectieziekten (griep, long- en keelontsteking) kan er geen sessie plaats vinden. Bij een besmettelijke (huid)ziekte kan in overleg de sessie mogelijk aangepast worden. Holistische Praktijk Wees houdt zich het recht voorbehouden om bij vermoeden van bovenstaande of andere reden, de sessie niet voort te laten duren.

 

Veiligheid en privacy

 • Alle persoonlijke en medische gegevens die voor of tijdens de sessie worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. Zonder schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt. Zie ook de privacyverklaring.

 • Tijdens sessies en workshops zijn de cliënt en Hindrika de Vries van Holistische Praktijk Wees beiden verantwoordelijk voor een veilige sfeer en goede hygiëne. 

 • Holistische Praktijk Wees kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

 

Annulering- en betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen Holistische Praktijk Wees en cliënt/klant/opdrachtgever. Hieronder in algemeenheid genoemd de cliënt.

Annulering- en betalingsvoorwaarden individuele afspraken 
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling per e-mail of telefonisch geannuleerd worden. Dit geldt ook als je onverhoopt ziek wordt. In geval van een afspraak op maandag geldt een annuleringstermijn tot uiterlijk vrijdag 18.00 uur, voorafgaand aan de afspraak. Bij niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak, is Holistische Praktijk Wees gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

 • Bij het niet doorgaan van een sessie van mijn kant, ben je geen kosten verschuldigd. Bij het niet doorgaan van een sessie is Holistische Praktijk Wees op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade.

 • De door Holistische Praktijk Wees gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.

 • Indien een factuur niet wordt betaald is Holistische Praktijk Wees gerechtigd de wettelijke rente en/of een opslag voor administratiekosten in rekening te brengen. Holistische Praktijk Wees schakelt na de 2e aanmaning een incassobureau in voor de inning van onbetaalde facturen. De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de cliënt/de wederpartij.

 • Bij een betalingsachterstand is Holistische Praktijk Wees gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Annulering- en betalingsvoorwaarden voor workshops en/of groepsactiviteiten

Inschrijving is geldig na een bevestiging per email. Tot 7 dagen voorafgaand aan de workshop of cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Binnen deze 7 dagen is er geen restitutie mogelijk, tenzij er een andere deelnemer wordt gevonden. Indien het bedrag op moment van annulering nog niet is voldaan, blijft ingeschrevene het bedrag verschuldigd aan Holistische Praktijk Wees.

 • De betaling dien je uiterlijk 7 dagen voor de workshop te voldoen.

 • Wanneer door omstandigheden de workshop/activiteit niet kan doorgaan, wordt er in overleg naar een nieuwe datum gekeken. Indien dit voor de deelnemer niet passend is, kan afgezien worden van de workshop/activiteit en wordt het volledige bedrag retour gestort.

 • Indien een factuur niet wordt betaald is Holistische Praktijk Wees gerechtigd de wettelijke rente en/of een opslag voor administratiekosten in rekening te brengen. Holistische Praktijk Wees schakelt na de 2e aanmaning een incassobureau in voor de inning van onbetaalde facturen. De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de cliënt/ de wederpartij.

 

Klachten of vragen?

Als je niet tevreden bent over een sessie, workshop of activiteit hoor ik dit graag van jou. Ook als je naar aanleiding van het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen hebt. Neem dan contact met mij op via info@praktijkwees.nl of via het contactformulier. 

Wijzigingen:
Holistische Praktijk Wees behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen en/of bij te werken. Eventuele wijzigingen in dit beleid worden van kracht zodra ze op deze pagina zijn geplaatst. Ben je op dat moment onder behandeling, dan zal ik de wijzigingen ook direct naar jou communiceren. De wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen.

bottom of page